اجرا بلکا،رومالین نمونه کار مسکونی

نمونه بلکا دیوار کد ۲۰۵ وداخل قاب بلکا با الیاف ابریشمی سفید طلایی      شرکت بلکا رنگارنگ ارئه خدمات بلکا پتینه، رومالین  درتمام نقاط

با قیمت مناسب اجرا یک روزه با نصاب های حرفه ایی بلکا