اجرای سقف اتاق کودک بلکا ،رومالین در شرق تهران

رنگ اجرا شده بلکا،رومالین از نمونه رنگ کاتالوگ بلکا ،رومالین کد۲۷۱              (زمینه سفید با الیاف آبی)